Main Menu / Cynnwys

Carmarthen Open Throws Meetings 2019 - Johnstown PDF Print E-mail
Written by Nathan Jones   
Saturday, 06 April 2019 19:00

 

The Carmarthen Open Throws Meetings will return to Carmarthen this summer at the end of April, May, June and July. All four evenings take place at the Carmarthen Athletics Track in Johnstown SA31 3NQ, starting at 18:00.

Entry is on the evening from 17:00 at £2 per athlete to compete.

These friendly Thursday evenings at the end of every month is open to all athletes from all clubs in the under 13, under 15, under 17, under 20 and senior age groups. Performances will be sent to Power of 10 and provides a great opportunity to practice ahead of forthcoming league and championship fixtures.

It has been going strong for the last nine years with athletes turning out from across Wales. Javelin coach Ralph Siggery has organised each one.

 

 

 

Bydd cyfarfodydd taflu agored Caerfyrddin yn dychwelyd i Gaerfyrddin ar ddiwedd mis Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf a phob un yn cymryd lle ar drac Canolfan Hamdden Tre-Ioan, Caerfyrddin SA31 3NQ. Amser dechrau yw 6 o'r gloch.

Cofrestru ar y noson o 5 o'r gloch gyda mynediad o £2 yr un i gymryd rhan.

Mae'r nosweithiau Iau cyfeillgar hyn ar diwedd bob mis yn agored i bob athletwyr o bob clwb yn y grwpiau oedran canlynol: dan 13, dan 15, dan 17, dan 20 ac athletwyr hyn. Danfonir perffomiadau i "Power of 10" ac mae'n gyfle gwych i ymarfer cyn pencampwriaethau a chystadleuaethau sydd i ddod yn ystod y misoedd nesaf.

Mae'r digwyddiadau wedi bod yn mynd o nerth i nerth am y naw blwyddyn dwethaf gyda taflwyr yn troi allan o bob rhan o Gymru. Hyfforddwr gwayaffon Ralph Siggery sydd wedi trefnu bob un.

 

DATES / DYDDIADAU

18:00 Thursday 25th April / Dydd Iau 25ain Ebrill: JAVELIN & SHOT

18:00 Thursday 30th May / Dydd Iau 30ain Mai: JAVELIN & DISCUS

18:00 Thursday 27th June / Dydd Iau 27ain Mehefin: JAVELIN & SHOT

18:00 Thursday 25th July / Dydd Iau 25ain Gorffennaf: JAVELIN & DISCUS

 

 

Officials and volunteers are needed to ensure that the events are a success, speak to the organisers if you can help out.

For further details closer to each date, visit / Am fwy o wybodaeth yn agosach at pob dyddiad, ewch i www.carmarthenharriers.co.uk